Spørsmål og svar

Vennligst les våre vanlige spørsmål før du sender oss en melding.

Hvorfor bioglitter?
Bioglitter®, er et miljøvennlig alternativ til 
plastbasert glitter og har blitt utviklet for å
takle mikroplastisk forurensning skapt av glitter.
Hvordan lages bioglitter?

Bioglitter® erstatter polyesterfilmen som brukes i tradisjonell glitter, med en unik og spesiell form for cellulose fra treverk. Hovedsakelig eukalyptus hentet fra seriøse foretak av sertifiserte plantasjer som driftes etter PEFC ™ www.pefc.org -standardene.

Er glitteret 100% nedbrytbart?

Pr i dag er 92% av plastinnholdet fjernet. Glitteret har et ekstremt tynt ytterlag med aluminium som gir det fine skinnet, og representerer mindre enn 0,1% av vekten til glitteret.

Aluminium er et naturlig metallisk grunnstoff og brytes derfor ikke ned i naturen.

Hvorfor er dette så viktig for oss?
Verden står overfor et stort problem med 
plastforurensning og glitter har spilt sin egen
lille rolle. Definert som mikroplast, tar
plastglitter mange hundre år å bryte ned.
Brytes glitteret ned hvor som helst?

Nei, bioglitter brytes ikke ned uten mikroorganismer som finnes i naturen. Derfor vil heller ikke glitteret brytes ned i beholderen din så fremt det ikke tilføres noe organisk med glitteret.

Er ecoglitter testet etter EU’s kosmetisk standard?

Ja. Vår levendør av bioglitter har denne informasjonen på sin side:       

Globally cosmetic compliant including EC regulation 1223/2009 and FDA Title 21 Cosmetic Regulations

I tillegg er Glitter Eco Lovers registrert i CPNP registeret.

Kan ecoglitter spises?

Nei, absolutt ikke.

Er dette glitteret testet på dyr?

Nei, absolutt ingen av komponentene i vårt glitter er testet på dyr.

Kontakt oss